Dewislen

Manylion AL
Llwybr
Ffurflenni
Hyfforddiant
DSW

Dod o hyd i Manylion Cyswllt Awdurdodau Lleol

Getting your location...

Abertawe

Sport and Health
01792 635452

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gemma Thomas

Blaenau Gwent

Chris Garrett
07773312662
Disability Sports Development Officer
Tredegar Sports Centre
Stable Lane
Tredegar
NP22 4BH

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Samantha Edwards

Bro Morgannwg

Karen Davies
01446 704793
Principle Healthy Living Officer
Vale of Glamorgan Council
The Alps Depot
Quarry Road
Wenvoe
Vale of Glamorgan
CF5 6AA

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ben Breakspear

Caerdydd

Joanna Coates-McGrath
029 2020 5284
07976056153
Disability & Inclusive Sports Co-ordinator,
Sport Cardiff,
Cardiff Met University,
Cyncoed Road,
Cyncoed,
Cardiff
CF23 6XD

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ben Breakspear

Caerffili

Natalie Thomas
01495 235371
07738233688

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Samantha Edwards

Casnewydd

Thomas Hole
01633 656757
Newport International Sports Village,
Spytty Boulevard
Newport
NP19 4RA

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Samantha Edwards

Castell-nedd Port Talbot

Michelle Lewis
01639 861143
Active Young People Coordinator
NPT PASS Office
Margam Country Park
Margam
Neath Port Talbot
SA13 2TJ

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gemma Thomas

Ceredigion

Alwyn Davies
01970 633695
Rheolwr Tim Gweithgarwch Corfforol a Chwarae
Ceredigion Actif
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Angela Miles

Conwy

Mark Richards
0300 456 9525
Inclusion Officer
Active and Creative Lifestyles – CDS
PO Box 1,
Conwy,
LL30 9GN

Gwynedd

Alun Jones
07795012706
Byw’n Iach Partnership Manager
Canolfan Hamdden Bwy’n Iach Arfon
Bethel Rd
Caernarfon
LL55 1DU

Merthyr Tudful

Dan Bufton
Merthyr Tydfil County Borough Council
Civic Centre,
Castle St,
Merthyr Tydfil
CF47 8AN

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dylan Aslett

Pen-y-bont ar Ogwr

Sophie Moore
Wellbeing Manager

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dylan Aslett

Powys

Alan Samuel
01597 827629
Powys County Council
The Gwalia
Ithan Road
Llandrindod Wells
LD1 6AA


Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Sue Williams

Rhondda Cynon Taf

Simon Hollifield
Abercynon Sport Centre
Parc Abercynon
Abercynon
CF45 4UY

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dylan Aslett

Sir Benfro

Lois Hilling
07584466219
Sports Development Officer
Sport Pembrokeshire
County Hall
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Angela Miles

Sir Ddinbych

Brett Jones
07990561024
8-11 Trem y Dyffryn
Colomendy Industrial Estate Denbigh
LL16 5TA


Sir Fynwy

Katie Phillips
077798666763
Cherry Tree House
Carlton House
Pen Y Fan Industrial Estate,
Crumlin.
Newport
NP11 4EA

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Samantha Edwards

Sir Gaerfyrddin


Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Angela Miles

Sir y Fflint

Kirsty Hughes
01352 702481
Chwaraeon Sir y Fflint,
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West,
Queensferry,
Sir y Fflint,
CH5 1SA

Torfaen

Holly Hinchey
01633 628965
Club Development Officer
Torfaen County Borough Council
Civic Centre
Pontypool
Torfaen
NP4 6YB

Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Samantha Edwards

Wrecsam

Rob Ward
07824551098
Active Young People Officer
Active Wrexham
Learning Centre
Unit 1
Whitgate Industrial estate
Whitgate Road
Wrexham
LL13 8UG

Ynys Môn

Jordan Thomas
Uned Datblygu Chwaraeon,
Plas Arthur,
Llangefni,
Ynys Môn
LL77 7QX

Mynnwch fanylion ar gyfer awdurdod lleol gwahanol: